fbpx
Para Młoda patrząca na góry

Ślubne ABC – ślub z cudzoziemcem

Otwarcie granic, łatwość podróży, wyjazdy na stypendia i do pracy, napływ zagranicznych firm na polski rynek sprawiały że śluby z obcokrajowcami są coraz częstsze. Dziś w naszym ślubnym ABC przybliżymy Wam krok po kroku jak przebrać przez międzynarodowe formalności w polskim urzędzie i kościele.

Niezbędne dokumenty

W przypadku ślubu cywilnego z cudzoziemcem potrzebne do złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego będą następujące dokumenty:

Cudzoziemiec
– oryginał odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem
–  dokument potwierdzający fakt, iż zgodnie z prawem kraju pochodzenia może on zawrzeć małżeństwo za granicą. Zaświadczenie musi być wydane  imiennie, w przeciwnym przypadku jest nieważne . W przypadku braku możliwości złożenia takiego dokumentu (kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje takiego zaświadczenia), należy zwrócić się do Sądu Rejonowego, który wyda ten dokument w drodze postępowania procesowego, na wniosek cudzoziemca.
– zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania
– ważny paszport

Strona polska
panna/kawaler  –  dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia
wdowa/wdowiec – dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia, akt zgonu współmałżonka
rozwiedziona/rozwiedziony  – dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok sądowy

Na podstawie dostarczonych dokumentów oraz złożonych na miejscu przez narzeczonych oświadczeń, zostaje sporządzone zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, które wydawane jest przyszłym małżonkom na potrzeby ślubu konkordatowego (czytaj więcej link)  lub tez pozostaje w urzędzie w przypadku ślubu cywilnego. Istnieje możliwość złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady Polski. Cudzoziemiec nie władający biegle językiem polskim powinien zgłosić się na uroczystość w asyście tłumacza przysięgłego, lista tłumaczy przysięgłych znajduje się w USC. Akt zawarcia związku małżeńskiego sporządzany jest w języku polskim, by zarejestrować małżeństwo za granicą należy dokonać tłumaczenia przysięgłego aktu.

Ślub konkordatowy z cudzoziemcem

Jeśli zamierzacie pobrać się w kościele i ma to być ślub konkordatowy, wszystkie powyżej przedstawione formalności w USC pozostają bez zmian,  w kościele powinniście przedłożyć następujące dokumenty:

– świadectwo chrztu
– świadectwo bierzmowania
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
– dowód osobisty
– dane świadków

W polskim kościele świadectwo bierzmowania jest konieczne, nie zawsze przyszły małżonek przystąpił do tego sakramentu mimo iż pochodzi z katolickiej rodziny i został ochrzczony. Nie będzie żadnego problemu by osoba dorosła przyjęła brakujący sakrament, lecz musimy o to zadbać odpowiednio wcześniej. Uroczystość w kościele zależy w dużej mierze od Młodej Pary, jej oczekiwań oraz możliwości językowych duchownego.  Miłym akcentem dla zagranicznych  Gości  będzie zadbanie o tłumaczenie niektórych fragmentów mszy mogą to być np. czytania. W kwestii samej przysięgi  istnieje dowolność, każda ze stron może ja wypowiadać w swoim języku lub też  może być ona składana w języku polskim albo też jej tekst może być tłumaczony. Te oraz inne szczegóły należy ustalić bezpośrednio w parafii.Call Now Button