fbpx
dekoracja krzeseł w kościele mąż i żona

Ślubne ABC – Ślub konkordatowy

Czym jest ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy jest, najprościej to ujmując, połączeniem ślubu cywilnego z kościelnym.

Ceremonia ma miejsce w kościele, a wszystkie formalności z nią związane załatwiane są w kancelarii parafialnej.

Po zarezerwowaniu daty ślubu, narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu w którym biorą ślub na co najmniej 3 miesiące przed planowana uroczystością, by spisać protokół przedmałżeński oraz rozpisać zapowiedzi przedślubne. Zapowiedzi są wygłaszane przez 2 tygodnie w parafii panny młodej oraz pana młodego. To na narzeczonych spoczywa  obowiązek poinformowania swojej parafii o planowanym ślubie,  należy poprosić  o wygłoszenie zapowiedzi, gdyż  nie uczyni tego parafia, w której udzielany będzie ślub.

Dokumenty wymagane do spisania protokołu

 • Dowody osobiste
 • Świadectwa chrztu – nie starsze niż 3 miesiące
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu – jedynie w przypadku gdzie na świadectwie chrztu nie ma wpisu o bierzmowaniu
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • Dane dwóch świadków
 • W przypadku, gdy ślub odbędzie się w innej parafii niż parafia zamieszkania Panny Młodej lub Pana Młodego, potrzebna będzie albo licencja albo zezwolenie na ślub oraz na przeprowadzenie rozmów kanoniczno – duszpasterskich w innej parafii. Licencja, wystawiana jest w przypadku gdy ślub ma mieć miejsce w poza parafią narzeczonych, lecz protokół przedślubny spisywany jest w parafii narzeczonej lub narzeczonego.W przypadku wydania zezwolenia protokół spisywany jest w parafii  której odbędzie się ślub, ta parafia również dokona zgłoszenia  w USC.

Formalności w USC

Po spisaniu protokołu narzeczeni, na mniej niż 3 miesiące przed ślubem konkordatowym powinni  zgłosić się do USC i mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste
 • Skrócone odpisy aktów urodzenia
 • Wdowiec/Wdowa akt zgonu współmałżonka

Kwestią, którą należy ustalić przed wizytą jest jakie nazwisko  przyjmie żona po zawarciu związku.

Na tej podstawie USC wyda zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie te jest ważne jedynie przez 3 miesiące .

Posiadając  zaświadczenie z USC należy udać się ponownie do kancelarii parafialnej, w której udzielany będzie  ślub , w zależności od parafii należy to zrobić od tygodnia do dnia poprzedzającego ślub. Narzeczeni otrzymają tam kartę do spowiedzi, która powinna zostać podpisana przez spowiednika (pierwsza spowiedź odbywa się na miesiąc przed ślubem,  druga ma miejsce w przeddzień ślubu).

Udając się na to spotkanie, narzeczeni powinni zabrać ze sobą następujące  dokumenty:

 • Zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa wydany przez USC
 • Zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej
 • Potwierdzenie o wygłoszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych, wtedy gdy były one odczytane w innym kościele niż ten gdzie udzielony będzie ślub

W dniu ślubu należy dostarczyć zaświadczenia o odbytych spowiedziach przedślubnych oraz podpisać wraz ze świadkami dokumenty będące zgodą na cywilno-prawne skutki małżeństwa konkordatowego. W zależności od parafii podpisanie dokumentów ma miejsce przed lub po ceremonii. W ciągu 5 dni od daty zawarcia ślubu konkordatowego parafia ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów do USC, gdzie sporządzony zostanie akt ślubu. Po 2 tygodniach można odebrać skrócony akt ślubu w USC.

Opłata za udzielenie ślubu jest w większości przypadków ofiarą „co łaska”, w niektórych parafiach istnieją  jednak określone stawki  za udzielanie określonych sakramentów.Call Now Button