fbpx
pudełko na obrączki

Ślubne ABC – Ślub cywilny

„Świadom praw i obowiązków – wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z … i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” tak brzmi treść oświadczenia składanego w Urzędzie Stanu Cywilnego jeśli zdecydujemy się na ślub cywilny.

Ślub cywilny jest prawną forma zawarcia związku małżeńskiego, małżeństwo zawarte przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego uznawane jest przez wszystkie organa  prawne i administracyjne.

Istnieje możliwość dowolnego wyboru USC, nie obowiązuje rejonizacja. Podczas wizyty w Urzędzie należy złożyć zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.  Zaświadczenie  należy sporządzić najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na miesiąc i jeden dzień przed wybraną datą zaślubin. Dopiero po miesiącu od podpisania tego dokumentu możliwe jest zawarcie ślubu cywilnego. Jeśli planowany jest ślub w godzinach późniejszych niż zwyczajowe 12.00 – 15.00, warto złościć się wcześniej z tą kwestią do Urzędu.

Dokumenty konieczne do zawarcia związku małżeńskiego w urzędzie:

Panna/Kawaler:
– dowód osobisty
– skrócony akt urodzenia
– dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Rozwódka/Rozwodnik
– dowód osobisty
– skrócony akt urodzenia
– odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
– dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Wdowa/Wdowiec
– dowód osobisty
– skrócony akt urodzenia
– odpis aktu zgonu małżonka
– dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Cudzoziemka/Cudzoziemiec
– akt urodzenia
– tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski
– dowód tożsamości (paszport)
– dowód uiszczenia opłaty skarbowej
– zaświadczenie o zdolności prawnej, dokument z kraju pochodzenia, który stwierdza możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub prawomocne postanowienie polskiego sądu rodzinnego o zwolnieniu obcokrajowca z obowiązku złożenia tego dokumentu

Opłaty :
– opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
– opłata za odpis skrócony (np. aktu urodzenia) – 22 zł
– opłata za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obywateli Polski za granicą  – 38 zł
– oplata za decyzję przyspieszenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł

Ceremonia poza Urzędem Stanu Cywilnego
W Polsce od 2015 roku istnieje możliwość zorganizowania ślubu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego np. w plenerze. Pary decydujące się na tego typu uroczystość powinny wystąpić w tej sprawie do dowolnego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż aby ślub poza murami Urzędu Stanu Cywilnego mógł się odbyć, zaproponowane miejsce musi gwarantować ”zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników”. Wymagane jest również godło oraz flaga Polski. Czas trwania ceremonii poza urzędem to około 15 minut, a jej koszt to 1000 zł.Call Now Button